Registration form

Conference registration
INTERMODAL IN POLAND 2023
(13-15.06.2023)

 

Dear All

Due to the fact that the pool of places in the ARCHE ZAMEK Biskupi Hotel in Janów Podlaski and in the Cieleśnica Palace Hotel has run out, we propose to book accommodation in the POLONIA Hotel in Biała Podlaska. We provide transport.

NOTICE:

Due to the exhaustion of places at the Bishop’s Castle Hotel in Janów Podlaski, we recommend making reservations at hotel facilities nearby.
On the evenings of June 13 and 14, we provide transportation from the hotels to the Bishop’s Castle Hotel for dinner and also return transportation.

Cieleśnica Palace Hotel:

Twin Executive room – PLN 280 per night
Twin Standard room – PLN 260 per night
Large Twin room – PLN 380 per night
1 Classic Suite – 450 zł per night

breakfast 50 zł per person:

Contact: Cieleśnica Palace | Cieleśnica – Palace 22 | 21-504 Rokitno | Poland |.
e:mail: recepcja@cielesnica.com tel: +48 887 777 667 www.cielesnica.com
the password INTERMODAL applies

Pension Uroczysko Zaborek

The cost of accommodation with breakfast in I person room 390 zł
The cost of stay overnight stay with breakfast in room II os 254 zł / person

Only available nights 12/13 and 13/14 June.

Contact: Kolonia 28, 21-505 Janów Podlaski
e-mail: pensjonat@zaborek.com.pl, tel: +(+48) 83 341 30 68
the password INTERMODAL applies

Note: Accommodation at the Janów Podlaski Castle Hotel should be reserved on your own./ NO VACANCIES

CASTLE Rooms

390 zł  single room/day
460 zł double room/day

Rooms PODZAMCZE

350 zł single room
420 zł double room

Contact: rezerwacja@zamekjanowpodlaski.pl | tel. +48 601 580 486

When making a reservation by e-mail or phone, please indicate that the registration refers to the conference INTERMODAL IN POLAND or simply give the password INTERMODAL

 

  Dane podstawowe / Basic Data:

  Proszę o wystawienie faktury na: / Please invoice me for :

  Kolacja / Dinner:

  Menu:

  Wizyta studyjna / Study visit:

  Uwagi / Note:

  Warunki rezygnacji / Cancellation Conditions:

  Uczestnik może wycofać swój udział w kongresie bez ponoszenia kosztów składając pisemne oświadczenie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia. Przez pisemne oświadczenie uznaje się przesłanie wiadomości email z adresu, z którego została dokonana rezerwacja na adres: biuro@intermodalinpoland.eu

  Zgłoszenie przesłane do 1 tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia - bezpłatne odwołanie rezerwacji lub zwrot 100% wpłaconej należności.

  Zgłoszenie przesłane w trakcie 1 tygodnia poprzedzającego wydarzenie - odwołanie rezerwacji - zwrot 50% wpłaconej należności.

  A participant may withdraw his/her participation in the conference at no cost by submitting a written statement up to 1 week before the event. By a written statement is considered to be sending an email from the address from which the reservation was made to: biuro@intermodalinpoland.eu

  Application sent up to 1 week before the start of the event - free cancellation of the reservation or refund of 100% of the paid fee.

  Notification sent during the 1 week prior to the event - cancellation of the reservation - refund of 50% of the paid fee.

  Zgody / Consents: