THE BIGGEST INTERMODAL EVENT IN POLAND

12-14 June 2024
HOTEL***** ZAMEK BISKUPI in Janów Podlaski

Registration form 2024

Registration for the congress
INTERMODAL IN POLAND 2024
(12-14.06.2023)

 

Please note: Accommodation at the Janów Podlaski Castle Hotel must be booked on your own.
The organiser guarantees special prices for congress participants

CASTLE ROOMS

490 PLN single room/day
550 PLN double room/day

PODZAMCZE rooms

460 PLN single room
520 PLN double room

ENQUIRIES / RESERVATIONS:

Individual booking specialists, Małgorzata and Daniel will be happy to help!

Contact: rezerwacja@zamekjanowpodlaski.pl | tel. +48 601 580 486

When booking by e-mail or telephone, please indicate that you are registering for the INTERMODAL IN POLAND congress or give the password INTERMODAL NEWS

  Dane podstawowe / Basic Data:

  Proszę o wystawienie faktury na: / Please invoice me for :

  Kolacja / Dinner:

  Menu:

  Wizyta studyjna / Study visit:

  Uwagi / Note:

  Warunki rezygnacji / Cancellation Conditions:

  Uczestnik może wycofać swój udział w kongresie bez ponoszenia kosztów składając pisemne oświadczenie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia. Przez pisemne oświadczenie uznaje się przesłanie wiadomości email z adresu, z którego została dokonana rezerwacja na adres: biuro@intermodalinpoland.eu

  Zgłoszenie przesłane do 1 tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia - bezpłatne odwołanie rezerwacji lub zwrot 100% wpłaconej należności.

  Zgłoszenie przesłane w trakcie 1 tygodnia poprzedzającego wydarzenie - odwołanie rezerwacji - zwrot 50% wpłaconej należności.

  A participant may withdraw his/her participation in the conference at no cost by submitting a written statement up to 1 week before the event. By a written statement is considered to be sending an email from the address from which the reservation was made to: biuro@intermodalinpoland.eu

  Application sent up to 1 week before the start of the event - free cancellation of the reservation or refund of 100% of the paid fee.

  Notification sent during the 1 week prior to the event - cancellation of the reservation - refund of 50% of the paid fee.

  Zgody / Consents: