Logistics Business Days in Port Koper / Luka Koper
24 – 25 April 2024

Grand Hotel Bernardin ***** / Portorož, Slovenia

Registration form Logistics Business Days in Port Koper

ACCOMMODATION INFORMATION can be found HERE

  Dane podstawowe / Basic Data:

  Proszę o wystawienie faktury na: / Please invoice me for :

  Kolacja / Dinner:

  Menu:

  Wizyta studyjna / Study visit:

  Uwagi / Note:

  Warunki rezygnacji / Cancellation Conditions:

  Uczestnik może wycofać swój udział w konferencji bez ponoszenia kosztów składając pisemne oświadczenie do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia. Przez pisemne oświadczenie uznaje się przesłanie wiadomości email z adresu, z którego została dokonana rezerwacja na adres: biuro@intermodalinpoland.eu

  Zgłoszenie przesłane do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia - bezpłatne odwołanie rezerwacji lub zwrot 100% wpłaconej należności.

  Zgłoszenie przesłane w trakcie 2 tygodni poprzedzającego wydarzenie - odwołanie rezerwacji - zwrot 50% wpłaconej należności.

  A participant may withdraw his/her participation in the conference at no cost by submitting a written statement up to 1 week before the event. By a written statement is considered to be sending an email from the address from which the reservation was made to: biuro@intermodalinpoland.eu

  Application sent up to 2 weeks before the start of the event - free cancellation of the reservation or refund of 100% of the paid fee.

  Notification sent during the 2 weeks prior to the event - cancellation of the reservation - refund of 50% of the paid fee.

  Zgody / Consents: