Formularz rejestracyjny

Zgłoszenie na konferencję
INTERMODAL IN POLAND NORTH – SOUTH
Szczecin 30.11 – 1.12.2022

Uwaga: Noclegi należy rezerwować we własnym zakresie.


    Informacja dotycząca menu:

    Wizyta studyjna: