Formularz rejestracyjny

Zgłoszenie na konferencję
INTERMODAL IN POLAND 2022
Spotkanie Biznesowe Polska – Ukraina
26-27 maja 2022r, Gdańsk

Cena udziału w konferencji w wysokości 1500 zł nie obejmuje kosztów noclegu.

Uwaga: Noclegi w hotelu Dwór Uphagena należy rezerwować we własnym zakresie.
    Informacja dotycząca menu:

    Wizyta studyjna: