III edycja konferencji

SZCZECIN  19 – 20 września 2024
CKE Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14

Program NS 2024

19 września 2024r. (czwartek)

08:30 – 10:00Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30Oficjalne otwarcie
10:30 – 11:00Referaty wprowadzające
11:00 – 12:00Debata

Znaczenie korytarza Północ — Południe dla branży logistycznej

Polska została włączona do intermodalnego korytarza Północ — Południe dzięki dużym inwestycjom kolejowym i drogowym realizowanym w ostatniej dekadzie. Region Szczecina i Świnoujścia stał się węzłem logistycznym o znaczeniu transeuropejskim. Podczas debaty omówimy w jaki sposób firmy logistyczne mogą przyczynić się do budowy intermodalnego korytarza Bałtyk — Morze Śródziemne.

12:00 – 13:00Sesja  prezentacji

Optymalizacja działalności przedsiębiorstw logistycznych, skuteczne narzędzia dla poprawy wydajności przewozów intermodalnych

13:00 – 14:00Obiad
14:00 – 15:00Debata

Transport intermodalny w regionie Morza Bałtyckiego

Region Morza Bałtyckiego staje się coraz ważniejszym ośrodkiem dla przedsiębiorstw transportu intermodalnego. Duży awans na liście hubów logistycznych Europy zapewnią polskim portom morskim duże inwestycje operatorów terminali kontenerowych, dzięki którym Bałtyk został włączony do sieci logistycznych o znaczeniu globalnym. Podczas debaty zastanowimy się jak będzie się rozwijał transport intermodalny w regionie Bałtyku w kolejnych latach i jakie będzie mieć to znaczenie dla firm logistycznych z zaplecza lądowego polskich portów.

15:00 – 16:00Debata

Rozwój portów morskich w ramach sieci TEN-T

Rola portów morskich oraz żeglugi śródlądowej zostanie w następnych dekadach wzmocniona w ramach reformy europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T. Jakie możliwości dla branży logistycznej przyniosą planowane inwestycje, w tym także projekty unijne w portach? Jak usprawnić współpracę armatorów, portów i logistyki lądowej?

16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 17:30Debata

Zielona transformacja transportu i logistyki jako warunek rozwoju gospodarki Europy

Kryzys energetyczny w Europie, który nastąpił po wybuchu wojny w Ukrainie oraz kwestie ochrony środowiska wymuszają przyspieszenie zielonej transformacji branży TSL. Inwestycje w zeroemisyjne technologie w transporcie pochłaniają dużo pieniędzy, ale są motorem innowacji i mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Jakie szanse i wyzwania dla branży logistycznej i transportowej przynoszą projekty energetyki odnawialnej, technologie wodorowe, czy elektryfikacja usług terminalowych?

19:00Kolacja

20 września 2024r. (piątek)

09:00 – 16:00Wizyta studyjna

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie