INTERMODAL IN POLAND 2022

27/09/2022 11:00
Janów Podlaski

Hotel Zamek Janów Podlaski **** 27-29 września 2022r.

Intermodal in Poland 2022


ENGLISH version

Spotkanie w najważniejszym centrum logistycznym regionu

Konferencja „INTERMODAL IN POLAND 2022” odbędzie się w Janowie Podlaskim w pobliżu Małaszewicz i Terespola. Jest to kontynuacja konferencji „KOLEJOWE PRZEJŚCIA GRANICZNE”, która była największym wydarzeniem branży intermodalnej w Polsce w 2021 roku. Duże zainteresowanie tamtym wydarzeniem, ciekawe debaty oraz zaangażowanie uczestników sprawiły, że postanowiliśmy kontynuować organizację konferencji w Janowie Podlaskim. W trakcie wydarzenia odbędą się dyskusje przedstawicieli branży i administracji oraz wykłady ekspertów. Zaplanowaliśmy także wydarzenia towarzyszące, które będą możliwością integracji i miłego spędzenia czasu.

Rejon Przeładunkowy Małaszewicze to ważne miejsce na mapie światowych łańcuchów logistycznych i jedna z najlepiej znanych polskich miejscowości wśród pracowników branży transportu towarowego w Euroazji. O wyjątkowości Małaszewicz decyduje nie tylko pełniona przez nie rola hubu logistycznego na styku różnych systemów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku łączącym Chiny z Europą, ale też długa i ciekawa historia, która wpłynęła na ukształtowanie tego rejonu przeładunkowego. Logistyczna brama Europy to doskonałe miejsce na spotkanie branży intermodalnej.

!! konferencja tłumaczona symultanicznie na język angielski !!

Partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

Patronaty

Patronaty medialne

Speakers

Prelegenci, moderatorzy, uczestnicy debat

Mirosław Antonowicz
Przewodniczący Rady
OSŻD

Zbigniew Tracichleb
Prezes Zarządu
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa

Anna Sakowicz
Zastępca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Krzysztof Golubiewski
Członek Zarządu PKP S.A.

Paweł Moskała
Prezes Zarządu
Real Logistics

Paweł Pucek
Członek Zarządu ds. sprzedaży 
DB Cargo Polska

Tomasz Mioduszewski
Dyrektor Zarządzający
METRANS (Polonia)

Marta Waldman
Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Bartosz Miszkiewicz
Prezes Zarządu
SYMLOG

Marek Tarczyński
Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

Jacek Rutkowski
Członek Zarządu ds. Handlowych
PKP CARGO S.A.

Dominik Landa
ETA.fm co-founder and co-host
HHLA INTERNATIONAL GmbH Director Strategic Business Development and Intermodal

Tomasz Langowski
Wiceprezes Zarządu
LANGOWSKI LOGISTICS

Krzysztof Andrzejuk
Commercial Manager
CL EUROPORT / METRANS

Bohdan Kozaczuk
Deputy Managing Director
COSCO SHIPPING Lines (Poland)

Jakub Wojciechowski
Starszy Szef Sprzedaży i Serwisu Kalmar Polska
Członek Zarządu Cargotec Poland sp. z o.o.

Miłosz Witkowski
Railfreight Director
Polish Forwarding Company

Ramūnas Dokšas
Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju Terminali Przeładunkowych
LTG Infra

Tomasz Tesche
Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający
SILVA LS

Joanna Lech
Dyrektor
Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Sylwia Cieślak – Wilk
Zastępca Dyrektora
Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Marcin Kamola
Commercial Manager
DCT Gdańsk

Dariusz Kuta
Dyrektor Handlowy
MMR Group Polska

Adam Mianowski
Product Manager
MMR Group Polska

Krzysztof Izdebski
Prezes Zarządu
CMC Logistics Poland

Mateusz Izydorek vel Zydorek
Zastępca Dyrektora Biura Handlowego
PKP CARGO CONNECT

Przemysław Galar
CEO
NECTO

Paweł Skoczowski
Prezes Zarządu
PKP CARGO CONNECT

Mariusz Zaremba
V-ce Dyrektor Handlowy
MMR Group Polska

Józef Kowalczyk
Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Lukas Polaczek
Dyrektor Intermodalu
DB Cargo Polska

Krystyna Śliwka
Marketing manager
OLTIS Polska

Michał Kotowicz
Dyrektor ds. Sprzedaży, Rynek Intermodalny
CTL Logistics

Peter Plewa
Właściciel i Członek Zarządu
duisport agency Polska

Katarzyna Szczycińska
Menedżer klienta
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Vladimir Demenko
CEO
(Levada Cargo LLC)

Jakub Jakóbowski
Koordynator projektu „Powiązania gospodarcze w Eurazji” – Ośrodek Studiów Wschodnich

Mateusz Frankiewicz
Project Manager
Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Joanna Kabza
Dyrektor ds. rozwoju usług bocznicowych
CTL Północ

Bernard Hoffman
Segment Manager Multimodal
ERMEWA SA

Andrzej Chudzikiewicz
Profesor zwyczajny
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu

Barbara Wójcik
Zastępca Dyrektora Cargo
ADAMPOL

Marcin Sidorowicz
Dyrektor Pionu Intermodalnego
SPEDCONT

Michał Jaworski
Naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku
Urząd Transportu Kolejowego

Łukasz Konończuk
Członek Zarządu
ANDREX LOGISTICS

Marcin Ryndziewicz
Główny Specjalista i Koordynator Wydziału Regulacji i Rozwoju Rynku
Urząd Transportu Kolejowego

Stanisław Nader
Wykładowca Uniwersytecki / Kierownik Zakładu Nauk Technicznych
Wyższa Szkoła Menedżerska

Radosław Pyffel
Prezes firmy konsultingowej Blue Dragon,
ekspert Instytutu Sobieskiego d/s polityki międzynarodowej i Azji.

Kacper Wieczorek
Dyrektor
ETC Terminal Chełm

Marcel Stein
CEO
Bahnoperator Group

Karol Burzawa
OLTIS Polska

Sebastian Wróbel
ETA. FM

O konferencji

Doświadczenie, którego nigdy nie zapomnisz

Wydarzenie będzie spotkaniem przedstawicieli branży kolejowej, operatorów logistycznych, zarządców terminali intermodalnych, przedstawicieli administracji publicznej oraz specjalistów zajmujących się transportem towarowym. Celem prezentacji oraz dyskusji panelowych będzie omówienie i sytuacji i potrzeb inwestycyjnych transportu intermodalnego, a także wyzwań jakie dla polskiej i światowej branży przynosi odbudowa gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19 oraz długofalowa polityka dekarbonizacji i zmiany modalności w transporcie towarów..

UNIKATOWA LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim, który oprócz walorów historycznych i architektonicznych oferuje doskonałe zaplecze dla wydarzeń biznesowych. Jako organizatorzy chcielibyśmy aby konferencja była nie tylko okazją do dyskusji, integracji przedstawicieli branży ale możliwością zobaczenia jak w praktyce wygląda jedno z najważniejszych kolejowych przejść granicznych w Europie. Rejon Przeładunkowy Małaszewicze to ważne miejsce na mapie światowych łańcuchów logistycznych.

DOBRANE GRONO UCZESTNIKÓW

W ubiegłorocznej konferencji intermodalnej w Janowie Podlaskim wzięło udział ponad 200 uczestników, reprezentujących firmy transportowe, zarządców infrastruktury kolejowej i portów morskich, operatorów terminali logistycznych, spedytorów, dostawców narzędzi IT i technologii dla branży logistycznych, administracji skarbowej i samorządowej. Jesteśmy przekonani, że w co najmniej równie ciekawym gronie spotkamy się we wrześniu na konferencji „INTERMODAL IN POLAND”.

WIZYTY STUDYJNE

Wyjątkową możliwością jaką oferuje konferencja „INTERMODAL IN POLAND” będą wizyty w terminalach w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze i rozmowy z zarządcami tych obiektów. Jest to okazja by przyjrzeć się specyfice funkcjonowania tego najważniejszego „suchego portu” na Nowym Jedwabnym Szlaku. Zdobyte doświadczenie z pewnością będzie owocowało w praktyce biznesowej.

INTERESUJĄCE DEBATY I PREZENTACJE

Podczas konferencji „INTERMODAL IN POLAND” omówione będą wszystkie aktualne wyzwania i problemy z jakimi mierzy się branża logistyczna, plany inwestycyjne w sektorze publicznym i prywatnym oraz perspektywy rozwoju transportu intermodalnego na najbliższe lata. Dobrane grono uczestników konferencji zapewni najwyższy poziom merytoryczny debat i sesji prezentacji.

Agenda

Zachęcamy do zapoznania się z pROGRAMEM konferencji!

!! konferencja tłumaczona symultanicznie na język angielski !!

09:00 – 11:00Rejestracja
11:00 – 11:30Otwarcie i powitanie gości
11:30 – 12:15Referaty wprowadzające:
Jakub Jakóbowski (Ośrodek Studiów Wschodnich)
Michał Jaworski (Urząd Transportu Kolejowego)
Joanna Lech (Centrum Unijnych Projektów Transportowych)
12:15 – 13:30Obiad
13:30 – 15:00DEBATA: „Wojna w Ukrainie wyzwaniem dla branży logistycznej”
– Kształtowanie nowych szlaków transportowych
– Konsekwencje dla łańcucha dostaw
– Wpływ na bezpieczeństwo w transporcie
– Skutki gospodarcze sankcji

Moderator: Radosław Pyffel
Uczestnicy:
Paweł Pucek (DB Cargo Polska)
Tomasz Langowski (Langowski Logistics)
Anna Sakowicz (Izba Administracji Skarbowej w Lublinie)

Kacper Wieczorek (ETC Terminal Chełm)
Marcin Sidorowicz (SPEDCONT)
Ramūnas Dokšas (LTG Infra)
Maciej Cetnerowski (LTG Cargo Polska)

Krzysztof Izdebski (CMC Logistics Poland)
Vladimir Demenko, (Levada Cargo LLC)
15:00 – 15:20Przerwa kawowa
15:20 – 16:40Blok prezentacji „Nowoczesna logistyka”
Adam Mianowski (MMR Group) „Zastosowanie systemu pomiaru obciążeń pionowych SMCV na sieci kolejowej”
Przemysław Galar (
NECTO) „Agile w transporcie”
Katarzyna de Paula Souza (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk) „Port Gdańsk – Nowoczesna logistyka”
Aleksandra Kornobis (METRANS (Polonia))
dr inż. Stanisław Nader „Nowatorski projekt wagonu intermodalnego”
16:40 – 17:00Przerwa kawowa
17:00 – 18:00DEBATA „Rola Polski na logistycznej mapie Europy w nowych warunkach geopolitycznych”
– Czy Polska może być logistycznym hubem Europy?
– Rola Polski na korytarzach północ-południe i wschód – zachód w kontekście nowych zagrożeń
– Potencjał polskiej branży logistycznej, rynek pracy, infrastruktura
– Planowanie i finansowanie inwestycji w terminale, tabor i  infrastrukturę

Moderator: Piotr Stefaniak (Intermodalnews.pl)
Uczestnicy:
Krzysztof Andrzejuk (CL EUROPORT / METRANS)
Tomasz Tesche (SILVA LS)
Michał Kotowicz (CTL Logistics)
Sylwia Cieślak – Wilk (Centrum Unijnych Projektów Transportowych)
Paweł Skoczowski (PKP Cargo Connect)
18:00 – 19:00DEBATA – „Zmiana modalności w transporcie towarowym — warunki administracyjne i ekonomiczne”
– Koszty w transporcie
– Międzygałęziowa konkurencyjność kolei i transportu intermodalnego
– Zaplecze administracyjno-prawne, czy kolej jest przeregulowana?
– Konsolidacja wertykalna branży logistycznej – czy grozi nam oligopol w logistyce lądowej?

Moderator: Mateusz Izydorek vel Zydorek

Uczestnicy:
Marcin Ryndziewicz (Urząd Transportu Kolejowego)
Lukas Polaczek (DB Cargo Polska)
Józef Marek Kowalczyk (Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego)
Barbara Wójcik (ADAMPOL)
Dariusz Kuta (MMR Group)
20:30Uroczysta kolacja
08:00 – 12:00Wizyta studyjna (terminale CL EUROPORT (METRANS) i PKP CARGO)
12:00 – 13:30Obiad
13:30 – 15:00DEBATA: „Zmiany na Nowym Jedwabnym Szlaku”
— Skutki geopolityki i sankcji gospodarczych na funkcjonowanie NJS
— Chińska polityka wobec covid a płynność dostaw
— Przyszłość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze
— Nowe korytarze na NJS, czy są konkurencją dla Polski?

Moderator: Bartosz Miszkiewicz SYMLOG
 
Uczestnicy:
Mirosław Antonowicz (OSŻD)
Zbigniew Tracichleb (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa)
Paweł Moskała (Real Logistics)
Miłosz Witkowski (Polish Forwarding Company)
Peter Plewa (duisport agency Polska)
Marcel Stein (Bahnoperator Group)
15:00 – 15:20Przerwa kawowa
15:20 – 16:20Blok prezentacji „Innowacyjne rozwiązania w transporcie towarowym”
prof. dr. hab. Inż. Andrzej Chudzikiewicz „System SUW2000 jako element globalnego łańcucha dostaw w transporcie intermodalnym”
Jakub Wojciechowski (Cargotec Poland)
Krystyna Śliwka (Oltis Polska)
Łukasz Konończuk (ANDREX)
16:20 – 16:40Przerwa kawowa
16:40 – 17:40DEBATA – Porty morskie jako kluczowe ogniwo łańcuchów logistycznych
– Znaczenie polskich portów w regionie
– Funkcjonowanie żeglugi oceanicznej i short sea
– Dekarbonizacja branży morskiej
– Inwestycje w portach i ich znaczenie dla branży logistycznej

Moderatorzy: Dominik Landa & Sebastian Wróbel ETA.FM
 
Uczestnicy:
Katarzyna Szczycińska (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)
Mateusz Frankiewicz (Zarząd Morskiego Portu Gdynia
Marta Waldmann (PIT – Łukasiewicz)
Bohdan Kozaczuk (COSCO SHIPPING Lines (Poland))

Marcin Kamola (DCT Gdańsk)
Mariusz Zaremba (MMR Group)
17:40 – 18:00Przerwa kawowa
18:00 – 19:00DEBATA PODSUMOWUJĄCA „Przyszłość globalnych łańcuchów dostaw”
– Długofalowe skutki wojny, pandemii i geopolityki
– Nearshoring, reindustrializacja – czy branża logistyczna jest na to gotowa?
– Sztormy, pożary, powodzie – branża logistyczna wobec wyzwań klimatu
– Transport towarów w zielonej gospodarce przyszłości – docelowy kształt zrównoważonych łańcuchów dostaw w Europie

Moderator: Radosław Pyffel
 
Uczestnicy:
Marek Tarczyński (Polska Izba Spedycji i Logistyki)
Tomasz Mioduszewski (METRANS (Polonia))
Joanna Kabza (CTL Północ)
Daniel Ryczek (CLIP Intermodal)

Katarzyna Szczycińska (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)
Bernard Hoffman ERMEWA
Jakub Jakóbowski (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Krzysztof Golubiewski (PKP S.A.)
Jacek Rutkowski (PKP Cargo S.A.)
20:00Kolacja
08:00 – 12:00Pożegnanie, wymeldowanie i powrót.

Koszt uczestnictwa

Wcześniej znaczy taniej
***gwarancja udziału***

Zapraszamy aby już dziś zarezerwować wstęp na wydarzenie. Wcześniejsza rejestracja to niższa cena!

Early-early bird

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych do końca marca 2022r.

999

Early bird

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych w terminie
od 1 kwietnia do 31 maja 2022r.

1099

Standard

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych od 1 czerwca 2022r.

1699

Oferta partnerska

Firmy / instytucje zainteresowane partnerstwem / sponsoringiem naszej konferencji zapraszamy do kontaktu:

Mirosław Woźniak
Dyrektor marketingu i sprzedaży
+48 724 192 081
miroslaw.wozniak@intermodalnews.pl