NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY
INTERMODALNEJ W POLSCE

12-14 czerwca 2024
HOTEL***** ZAMEK BISKUPI w Janowie Podlaskim

Formularz rejestracyjny 2024

Uwaga: Noclegi w hotelu Zamek Janów Podlaski należy rezerwować we własnym zakresie.

Organizator gwarantuje specjalne ceny dla uczestników kongresu

Pokoje ZAMEK

490 zł pokój jednoosobowy/doba
550 zł pokój dwuosobowy/ doba

Pokoje PODZAMCZE

460 zł pokój jednoosobowy
520 zł pokój dwuosobowy

PYTANIA / REZERWACJE:

Specjaliści ds. rezerwacji indywidualnych, Małgorzata i Daniel chętnie pomogą!

Kontakt: rezerwacja@zamekjanowpodlaski.pl | tel. +48 601 580 486

Przy rezerwacji za pomocą e-maila lub telefoniczne bardzo proszę o wskazanie iż rejestracja dotyczy kongresu INTERMODAL IN POLAND lub po prostu podanie hasła INTERMODAL NEWS

  Dane podstawowe / Basic Data:

  Proszę o wystawienie faktury na: / Please invoice me for :

  Kolacja / Dinner:

  Menu:

  Wizyta studyjna / Study visit:

  Uwagi / Note:

  Warunki rezygnacji / Cancellation Conditions:

  Uczestnik może wycofać swój udział w kongresie bez ponoszenia kosztów składając pisemne oświadczenie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia. Przez pisemne oświadczenie uznaje się przesłanie wiadomości email z adresu, z którego została dokonana rezerwacja na adres: biuro@intermodalinpoland.eu

  Zgłoszenie przesłane do 1 tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia - bezpłatne odwołanie rezerwacji lub zwrot 100% wpłaconej należności.

  Zgłoszenie przesłane w trakcie 1 tygodnia poprzedzającego wydarzenie - odwołanie rezerwacji - zwrot 50% wpłaconej należności.

  A participant may withdraw his/her participation in the conference at no cost by submitting a written statement up to 1 week before the event. By a written statement is considered to be sending an email from the address from which the reservation was made to: biuro@intermodalinpoland.eu

  Application sent up to 1 week before the start of the event - free cancellation of the reservation or refund of 100% of the paid fee.

  Notification sent during the 1 week prior to the event - cancellation of the reservation - refund of 50% of the paid fee.

  Zgody / Consents: