NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY
INTERMODALNEJ W POLSCE

12-14 czerwca 2024
HOTEL**** ZAMEK BISKUPI w Janowie Podlaskim

Program kongresu 2024

Przez cały czas trwania Kongresu Intermodal In Poland 2024 będzie dostępna wystawa zewnętrzna, na której swoje produkty i rozwiązania prezentować będą partnerzy: SCANIA, WIELTON, FLIEGL, GALAN LOGISTICS, EWT / SCHMITZ CARGOBULL, TRAILERTEC, AGROMEX

11 czerwca 2024r.
wtorek

19:00Powitalny grill

12 czerwca 2024r.
środa

08:00 – 09:00Rejestracja
09:00 – 09:30Otwarcie kongresu i powitanie gości

Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol
Martin Koubek – METRANS 
Krzysztof Dakowicz – Adampol SA
Barbara Dudek – VTG Logistics
Piotr Klimek i Mirosław Woźniak – Intermodal News

09:30 – 10:00Referaty wprowadzające

 • Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Sylwia Cieślak- Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10:00 – 11:00DEBATA OTWARCIA: Zielona rewolucja w transporcie: skutki zmian legislacyjnych a rozwój przewozów intermodalnych

Na szczeblu Unii Europejskiej i państw członkowskich trwają prace legislacyjnej nad pakietem „Greening Freight Transport” oraz innych regulacji mających przyspieszyć dekarbonizację transportu i przemysłu. Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozach towarowych jest wskazywane jako jeden z celów tej polityki klimatycznej. Jednakże propozycje przedstawione przez Komisję Europejską spotkały się z mieszanymi ocenami przedstawicieli branży transportu kolejowego i intermodalnego. Chwalony jest ogólny kierunek zmian, ale podkreśla się że są niewystarczające. Podczas debaty zastanowimy się nad tym jakie skutki przyniosły dotychczas uchwalane reformy rynku kolejowego dla branży intermodalnej i jakie mogą być efekty wprowadzanych obecnie zmian oraz jakich rozwiązań potrzeba aby wzmocnić pozycję zrównoważonego transportu towarowego w Europie.

Moderator: Mateusz Izydorek vel Zydorek

uczestnicy:

 • Sylwia Pocięgiel, Sales Manager, ERMEWA SA
 • Anna Żurawiecka, Co-Founder i CEO Green reporting
 • Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Komitetu Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)
 • Marc Hunziker, Head of Asset- and Sales Coordination / Product and Business Development Intermodal, VTG Rail Europe
 • Arthur Kaldynski, Prezes Zarządu LTE Polska
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, DB Cargo Polska
 • Krzysztof Rybus, właściciel Ecco Rail
11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 12:45
DEBATA: Korytarz Środkowy, a rozwój współpracy gospodarczej Europy i Azji Centralnej

Intermodalny Korytarz Środkowy (Middle Corridor) łączący region Azji Centralnej z Azerbejdżanem, Gruzją, Turcją i Unią Europejską od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm logistycznych oraz ich Klientów, jako alternatywa dla transkontynentalnych połączeń przez Rosję. Unia Europejska oraz instytucje finansowe zamierzają w następnych latach zainwestować 10 mld euro na udrożnienie infrastruktury Middle Corridor. Duże nakłady inwestycyjne na projekty infrastrukturalne w regionie przeznaczają też Chiny oraz władze państw tego regionu. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy szlak ten może być pod względem transit time i kosztów opłacalną alternatywą wobec transportu tradycyjnym Korytarzem Północnym, jak również transportu morskiego z Chin do Europy. Z drugiej strony w ostatnich latach rośnie wymiana handlowa między Unią Europejską a krajami Azji Centralnej.
Jaka zatem będzie rola Korytarza Środkowego w następnych latach? Jaki wpływ na jego funkcjonowanie ma polityka: Rosji, Chin, Turcji oraz Unii Europejskiej? Jakie są perspektywy współpracy gospodarczej z Kazachstanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem i innymi krajami regionu? A jak te kraje patrzą na perspektywy współpracy z Polską i Unią Europejską?

Moderator: Vasilisa Dzehtsiarenka, Prezes Zarządu Clever Logistic

uczestnicy:

 • Larissa Jumagaliyeva, Radca Ambasady Kazachstanu w Polsce
 • Mirshahid Aslanov, CEO & Co-Founder, Center for Progressive Reforms, Uzbekistan
 • Krzysztof Izdebski, Prezes Zarządu CMC Logistics Poland
 • Ryszard Grzebielucha, Prezes Zarządu Polfrost Internationale Spedition
 • Konrad Popławski, Koordynator projektu, Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Gleb Shilov, Director Sales Single Container, DB Cargo Eurasia GmbH
12:45 : – 13:30Blok prezentacji

 • „Neutralne i globalne rozwiązania intermodalne Metrans”, Aleksandra Kornobis, Key Account Manager, METRANS (Polonia)
 • „Necto od kuchni”, Przemysław Galar, Prezes Zarządu NECTO S.A.
 • „Projekt CRISTAL żegluga śródlądowa w sieciach multimodalnych”, Marta Waldmann, Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki Grupa Badawcza Logistyki, Poznański Instytut Technologiczny
13:30 – 14:30Obiad
14:30 – 15:00Blok prezentacji

 • „Moving Intermodal Together”, Marc Hunziker, Head of Asset- and Sales Coordination / Product and Business Development Intermodal,  VTG Rail Europe
 • „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla terminali kontenerowych i kolei”, Karolina Ząbek – Sales Director EMEA, Krzysztof Czyszczoń – IT Project Manager, Petrosoft.pl Technologie Informatyczne
15:00 – 16:00DEBATA: Rola przewoźników drogowych w transformacji gospodarczej Europy

Transport samochodowy w Europie w najbliższych latach będzie przechodził proces przeobrażeń związanych z wymogami polityki klimatycznej i wyzwań rynku pracy oraz cykli koniunkturalnych. Przewoźnicy w większym stopniu będą realizowali przewozy na pierwszej i ostatniej mili, a zmniejszyć się ma rola długodystansowych przewozów drogowych. Równocześnie na branże duży wypływ mają skutki wojny w Ukrainie i sankcji przeciw Rosji i Białorusi. Podczas debaty zastanowimy się nad kwestiami takimi jak współpraca przewoźników drogowych z operatorami intermodalnymi? Jaki będzie wpływ zmian w dyrektywie o e-mycie czy też dopuszczenia gigalinerów na europejskie drogi? Jaką rolę maja ciężarówki-elektryczne w dekarbonizacji transportu?

Moderator: Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Uczestnicy:

 • Karolina Janik, Road Product Manager, IFB
 • Marzena Piotrowicz, V-ce Prezes Zarządu, BIAL-MICH
 • Konrad Gałan, Prezes Zarządu Galan Logistics
 • Bohdan Kozaczuk, V-ce Prezes i Dyrektor Zarządzający, Grupa SKAT
 • Tomasz Tesche, Dyrektor zarządzający SILVA LS
 • Piotr Wilczkowiak, Business Development Director, Locotranssped
16:00 – 16:30Blok prezentacji

 • „Innowacyjne rozwiązania IT w transformacji cyfrowej: Przyszłość technologii w biznesie”, Krystyna Śliwka, Dyrektor handlowy OLTIS Polska
 • „Revolutionizing Intermodal Tracking with Container & Wagon IoT”, Michal Hojný, CBDO, LEVEL s.r.o.
16:30 – 17:00Przerwa kawowa
17:00 – 17:45Blok prezentacji

 • „Morska Agencja Gdynia w świetle nieustających zmian”, Natalia Kukawska, Pełnomocnik zarządu, Morska Agencja Gdynia
 • „Rola Portu Gdańsk w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej”, Maksymilian Czapiewski, Menedżer klienta, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
17:45 – 19:00DEBATA: Europa i Azja- powrotu do przeszłości nie będzie? Jaka przyszłość transportu z Azji i transportu interkontynentalnego w czasie wojen i niepokojów?

Niedawno Chiny obchodziły 10—lecie ogłoszenia inicjatywy Pasa i Drogi, która wzmocniła znaczenie tego kraju na arenie międzynarodowej i zintensyfikowała jego współpracę gospodarczą z innymi krajami w tym również z Europą. Uruchomienie kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku było ważnym impulsem dla rozwoju branży logistycznej w regionie Małaszewicz-Terespola na czym skorzystało wiele polskich firm z sektora TSL. Jednakże kryzysy geopolityczne i działania państw takich jak Rosja są dziś dużym wyzwaniem dla branży. Równocześnie podejmowane są inicjatywy mające być konkurencją dla chińskiej inicjatywy BRI. Podczas Debaty będziemy szukali odpowiedzi na pytania: Jaka będzie przyszłość współpracy handlowej Europy z Chinami? Jak będzie się rozwijał hub logistyczny w Małaszewiczach-Terespolu i przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku? Czy transport intermodalny może być konkurencyjny względem przewozów oceanicznych? Jak funkcjonuje współpraca polskich firm z przedsiębiorstwami chińskimi?

Moderator: Radosław Pyffel, analityk, konsultant, komentator, socjolog, znawca Chin.

uczestnicy:

 • Wanxu Dong – Managing Director Beijing Trans Eurasia International Logistics
 • Michał Golańczyk, Air & Rail LCL/FCL Manager, Morska Agencja Gdynia
 • Michał Jamioła, Rail Freight Sales Manager, Langowski Logistics
 • Martin Koubek, Dyrektor – Silk Road & CIS METRANS, Członek Zarządu CL Europort 
 • Bartosz Miszkiewicz, Prezes Zarządu,  SYMLOG
 • Marcin Sidorowicz – Dyrektor ds. Przewozów Międzynarodowych, Q4Rail
 • Miłosz Witkowski, Railfreight Director – Polish Forwarding Company Sp z o.o.
20:30Uroczysta kolacja

13 czerwca 2024r.
czwartek

09:00 – 10:00DEBATA:  Znaczenie Korytarza Północ-Południe dla logistyki krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Rynek usług transportowych i logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamicznie i reaguje na kryzysy geopolityczne oraz koniunkturalne. Rośnie znaczenie portów na Morzem Adriatyckim dla gospodarek regionu. Nowe możliwości dla transportu intermodalnego pojawiły się wraz z uruchomieniem Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Równocześnie Węgry i Rumunia budują swoją pozycję jako nowe regionalne huby logistyczne. Jaką rolę w rozwoju usług logistycznych w regionie odegra Polska? Czy nasz kraj utrzyma pozycję regionalnego hubu logistycznego? Jakie znaczenie w następnych latach będą mieć korytarze transportowe na osi północ — południe? Jak wzmocnić wymianę handlową z krajami Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu? To pytania, na które będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas debaty na Kongresie Intermodal in Poland.

Moderator: Dariusz Mierkiewicz, Business Development Manager for Poland & North Europe, Port Koper

uczestnicy:

 • Joanna Porath, Prezes Zarządu AC PORATH
 • Maciej Cetnerowski, Intermodal Development Director, LTG Cargo Poland
 • Ryszard Kaczmarek, Intermodal Services Development Director, Freightliner PL
 • Marcin Miecznikowski, Dyrektor Transportu, Spedycja Polska SPEDCONT
 • Paweł Moder, Country Manager, DFDS Logistics Polska
 • Jakub Styczeń, Prezes Zarządu, EUROTERMINAL Sławków
 10:00 – 10:30Blok prezentacji

 • „System Kontroli Platform Transportowych”, Tomasz Majkusiak, Project Manager, Geotronics Dystrybucja
 • „Nowa energia”, Paweł Kurzawa, Dyrektor ds. Elektromobilności, SCANIA Polska S.A.
10:30 – 11:00Przerwa kawowa
11:00 – 12:00DEBATA: Transport morski u progu przemian strukturalnych

Branża morskiej żeglugi kontenerowej w ostatnich kilku latach przechodziła przez okres burzliwych zmian koniunkturalnych skutkujących dużymi wahaniami popytu i cen. Następne lata przyniosą kolejne zmiany związane z wprowadzeniem opłat za emisje gazów cieplarnianych, zakończeniem funkcjonowania aliansów przewoźników kontenerowych, koniecznością rozwoju zeroemisyjnych technologii napędów statków, czy też nowymi wymogami ochrony środowiska w portach morskich. Podczas Debaty o transporcie morskim na Intermodal in Poland: eksperci odpowiedzą na pytania: Jak będzie się kształtować rynek żeglugi kontenerowej w Europie i na Świecie? Czy tendencja do konsolidacji branży zostanie utrzymana? Jak zmiany w łańcuchach dostaw wpłyną na mapy połączeń oceanicznych? Jaka będzie rola żeglugi promowej w rejonie Bałtyku i Morza Śródziemnego?

Moderator: Dominik Landa, ETA FM

Uczestnicy:

 • Marta Budych, Deputy Ocean Freight Product Manager, IFB
 • Agnieszka Moździerz, Country Manager, PSA BDP Poland sp. z o.o.
 • Katarzyna Szczycińska, Menedżer klienta, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
 • Grzegorz Bławat, Kierownik Projektu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 • Martin Hubenak, Port Representative Central & Eastern Europe, Port Antwerpia – Brugia
 • Marcin Kamola, Commercial Manager, Baltic Hub
 • Rafał Zahorski, Pełnomocnik ds. rozwoju portów, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
12:00 – 12:30Blok prezentacji

 • „20.000 powodów dla autonomiczności Reachstackera. Precyzja 3D w walce z błędem ludzkim”, Maciej Stopczyk, Dawid Dworak DEPOTracer
 • „Trwała i niezwodna nawierzchnia szynowo-drogowa, kluczem do efektywnej pracy terminali intermodalnych”, Piotr Kazimierowski, Cezary Ciesielski – REMBUD Rail Sp. z o.o.
12:30 – 13:30DEBATA PODSUMOWUJĄCA: Transport intermodalny wobec zmian w bezpieczeństwie globalnych łańcuchach dostaw

W ostatnich latach na kondycję branży TSL miały silny wpływ niespodziewane szoki takie jak pandemia, wojna w Ukrainie kryzys energetyczny w Europie. Firmy logistyczne musiały dostosować się do wahań koniunktury oraz szybko zareagować na potrzebę zmiany kierunków dostaw i nowych zadań sektora logistyki w związku z potrzebami wojskowymi. Rysują się także zmiany w światowej mapie produkcji przemysłowej, które również będą mieć wpływ na sektor TSL. Podczas Debaty poszukamy odpowiedzi na pytanie jakie są perspektywy powrotu koniunktury w branży? Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw? Jak usprawnić współpracę biznesu z regulatorami rynku i administracją publiczną w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa i zmian koniunkturalnych?

Moderator: Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

Uczestnicy:

 • Aleksandra Adamska-Ziętek, Pełnomocnik Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
 • Halina Bajczuk, Dyrektor Biura Handlowego – Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych, PKP CARGO
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor programu Infrastruktura, transport i logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Tomasz Mioduszewski, Dyrektor Zarządzający, METRANS (Polonia)
 • Marek Słomka, Prezes Zarządu CARGOTOR
 • Grzegorz Zdybel, Dyrektor Centrum Logistycznego Małaszewicze, Adampol SA
 • Mariusz Karbowski, Pełnomocnik Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia
13:30 – 14:40Obiad
15:00 – 18:30Wizyta studyjna

Wizyta studyjna na Terminalu ADAMPOL w Małaszewiczach przygotowywana jest we współpracy z Grupą VTG. Firma VTG zaprezentuje swoje rozwiązania w zakresie systemów, umożliwiających przewóz naczep nieintermodalnych, w tym również wagon zelektryfikowany, wykorzystywany do przewozu ładunków z kontrolowaną temperaturą. Dostępni na miejscu specjaliści udzielą szczegółowych informacji na temat prezentowanych wagonów i systemów. Partnerem wizyty studyjnej jest CL EUROPORT (Grupa METRANS).

20:00Kolacja na Zazamczu (casual dress code) 

14 czerwca 2024r.r.
piątek

08:00 – 12:00Pożegnanie, wymeldowanie i powrót

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Kongres tłumaczony symultanicznie na język angielski.