NAJWIĘKSZE WYDARZENIE BRANŻY
INTERMODALNEJ W POLSCE

12-14 czerwca 2024
HOTEL***** ZAMEK BISKUPI w Janowie Podlaskim

Program kongresu

11 czerwca 2024r.
wtorek

19:00Powitalny grill

12 czerwca 2024r.
środa

08:00 – 10:30Rejestracja
10:30 – 11:00Otwarcie kongresu i powitanie gości
11:00 – 12:30DEBATA OTWARCIA: Zielona rewolucja w transporcie: skutki zmian legislacyjnych a rozwój przewozów intermodalnych

Na szczeblu Unii Europejskiej i państw członkowskich trwają prace legislacyjnej nad pakietem „Greening Freight Transport” oraz innych regulacji mających przyspieszyć dekarbonizację transportu i przemysłu. Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w przewozach towarowych jest wskazywane jako jeden z celów tej polityki klimatycznej. Jednakże propozycje przedstawione przez Komisję Europejską spotkały się z mieszanymi ocenami przedstawicieli branży transportu kolejowego i intermodalnego chwalony jest ogólny kierunek zmian, ale podkreśla się że są niewystarczające. Podczas debaty zastanowimy się nad tym jakie skutki przyniosły dotychczas uchwalane reformy rynku kolejowego dla branży intermodalnej i jakie mogą być efekty wprowadzanych obecnie zmian oraz jakich rozwiązań potrzeba aby wzmocnić pozycję zrównoważonego transportu towarowego w Europie.

12:30 – 13:30Obiad
13:30 – 14:45DEBATA: Transport morski u progu przemian strukturalnych

Branża morskiej żeglugi kontenerowej w ostatnich kilku latach przechodziła przez okres burzliwych zmian koniunkturalnych skutkujących dużymi wahaniami popytu i cen. Następne lata przyniosą kolejne zmiany związane z wprowadzeniem opłat za emisje gazów cieplarnianych, zakończeniem funkcjonowania aliansów przewoźników kontenerowych, koniecznością rozwoju zeroemisyjnych technologii napędów statków, czy też nowymi wymogami ochrony środowiska w portach morskich. Podczas Debaty o transporcie morskim na Intermodal in Poland: eksperci odpowiedzą na pytania: Jak będzie się kształtować rynek żeglugi kontenerowej w Europie i na Świecie? Czy tendencja do konsolidacji branży zostanie utrzymana? Jak zmiany w łańcuchach dostaw wpłyną na mapy połączeń oceanicznych? Jaka będzie rola żeglugi promowej w rejonie Bałtyku i Morza Śródziemnego?

14:45 – 16:00DEBATA: Rola przewoźników drogowych w transformacji gospodarczej Europy

Transport samochodowy w Europie w najbliższych latach będzie przechodził proces przeobrażeń związanych z wymogami polityki klimatycznej i wyzwań rynku pracy oraz cykli koniunkturalnych. Przewoźnicy w większym stopniu będą realizowali przewozy na pierwszej i ostatniej mili, a zmniejszyć się ma rola długodystansowych przewozów drogowych. Równocześnie na branże duży wypływ mają skutki wojny w Ukrainie i sankcji przeciw Rosji i Białorusi. Podczas debaty zastanowimy się nad kwestiami takimi jak współpraca przewoźników drogowych z operatorami intermodalnymi? Jaki będzie wpływ zmian w dyrektywie o e-mycie czy też dopuszczenia gigalinerów na europejskie drogi? Jaką rolę maja ciężarówki-elektryczne w dekarbonizacji transportu?

16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 17:30BLOK PREZENTACJI
17:30 – 19:00DEBATA: Polska i Europa wobec chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi

Niedawno Chiny obchodziły 10—lecie ogłoszenia inicjatywy Pasa i Drogi, która wzmocniła znaczenie tego kraju na arenie międzynarodowej i zintensyfikowała jego współpracę gospodarczą z innymi krajami w tym również z Europą. Uruchomienie kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku było ważnym impulsem dla rozwoju branży logistycznej w regionie Małaszewicz-Terespola na czym skorzystało wiele polskich firm z sektora TSL. Jednakże kryzysy geopolityczne i działania państw takich jak Rosja są dziś dużym wyzwaniem dla branży. Równocześnie podejmowane są inicjatywy mające być konkurencją dla chińskiej inicjatywy BRI. Podczas Debaty będziemy szukali odpowiedzi na pytania: Jaka będzie przyszłość współpracy handlowej Europy z Chinami? Jak będzie się rozwijał hub logistyczny w Małaszewiczach-Terespolu i przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku? Czy transport intermodalny może być konkurencyjny względem przewozów oceanicznych? Jak funkcjonuje współpraca polskich firm z przedsiębiorstwami chińskimi?

20:30Uroczysta kolacja

13 czerwca 2024r.
czwartek

09:00 – 10:00DEBATA: Między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym: nowa mapa łańcuchów dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej

Rynek usług transportowych i logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamiczni i reaguje na kryzysy geopolityczne oraz koniunkturalne. Rośnie znaczenie portów na Morzem Adriatyckim dla gospodarek regionu. Rozwija się wymiana handlowa z Turcją i przewozy na intermodalnych korytarzach środkowym i południowym. Wiele firm z regionu liczy na rozwój wymiany handlowej z Indiami oraz Kazachstanem. Równocześnie Węgry i Rumunia budują swoją pozycję jako nowe regionalne huby logistyczne. Jaką rolę w rozwoju usług logistycznych w regionie odegra Polska? Czy korytarze środkowy i południowy na dłuższą metę zastąpią Nowy Jedwabny Szlak? Jak wzmocnić wymianę handlową z krajami Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu? To pytania na które będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas debaty na Kongresie Intermodal in Poland.

10:00 – 11:00

DEBATA: Cyfryzacja, automatyzacja i rynek pracy w branży TSL

 

Na rynku pracy w branży logistycznej i budownictwie infrastrukturalnym w poprzednich latach widoczny był problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników, na który wpływ w ostatnich miesiącach miały zmniejszeni zapotrzebowania n usługi przewozowe z powodu dekoniunktury oraz skutki wojny w Ukrainie. Długofalowo rynek pracy w sektorze TSL będą kształtować cyfryzacja, automatyzacja i rozwój sektora e-commerce i nowych usług logistycznych. Podczas debaty będziemy rozmawiać o wyzwaniach rynku pracy w branży TSL, o perspektywach automatyzacji procesów w terminalach, portach i rozwoju autonomicznych pojazdów, o zmianach w kształceniu kierowców, maszynistów, agentów celnych i innych specjalistów, o współpracy z sektorem edukacji i o rozwoju nowych usług i nowych specjalizacji zawodowych w branży logistycznej.

11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 13:00DEBATA PODSUMOWUJĄCA: Transport intermodalny wobec zmian w bezpieczeństwie globalnych łańcuchach dostaw

W ostatnich latach na kondycję branży TSL miały silny wpływ niespodziewane szoki takie jak pandemia, wojna w Ukrainie kryzys energetyczny w Europie. Firmy logistyczne musiały dostosować się do wahań koniunktury oraz szybko zareagować na potrzebę zmiany kierunków dostaw i nowych zadań sektora logistyki w związku z potrzebami wojskowymi. Rysują się także zmiany w światowej mapie produkcji przemysłowej, które również będą mieć wpływ na sektor TSL. Podczas Debaty poszukamy odpowiedzi na pytanie jakie są perspektywy powrotu koniunktury w branży? Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw? Jak usprawnić współpracę biznesu z regulatorami rynku i administracją publiczną w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa i zmian koniunkturalnych?

13:00 – 14:00Obiad
14:30 – 18:30Wizyta studyjna
20:00Kolacja

14 czerwca 2024r.r.
piątek

08:00 – 12:00Pożegnanie, wymeldowanie i powrót

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

kongres tłumaczony symultanicznie na język angielski