Logistics Business Days in Port Koper / Luka Koper
24 – 25 kwietnia 2024
Grand Hotel Bernardin ***** / Portorož, Słowenia

Program Logistics Business Days in Port Koper

24 kwietnia 2024r.
środa

08:30 – 10:00Rejestracja
10:00 – 10:15Otwarcie konferencji i powitanie gości
10:15 – 11:15DEBATA OTWARCIA:

Inwestycje infrastrukturalne i rozwój międzynarodowych połączeń kolejowych Portu Koper

Przeniesienie ładunków z dróg na kolej jest istotnym czynnikiem rozwoju transportu towarowego oraz integracji portów morskich z zapleczem lądowym. W ramach zielonej rewolucji w logistyce kolej ma stać się podstawową gałęzią transportu dla ładunków masowych, przewozów intermodalnych oraz transportu pojazdów i maszyn. Jakie możliwości rozwoju przewozów kolejowych pojawią się dzięki inwestycjom infrastrukturalnym w Porcie Koper i magistralach na Korytarzu Bałtyk — Adriatyk?

11:15 – 11:45Przerwa kawowa
11:45 – 12:45DEBATA:

Logistyka morsko – lądowa branży automotive

Branża samochodowa rozpoczęła proces odchodzenia od paliw kopalnych, do czego dostosować muszą się zarówno producenci pojazdów, dostawcy części jak i współpracujący z nimi sektor logistyki. Zmienia się światowa mapa produkcji samochodów z rosnącym udziałem firm chińskich na tym rynku. Pojazdy elektryczne przynoszą nowe wyzwania dla przewoźników i operatorów terminali logistycznych.

12:45 – 14:00Obiad
14:00 – 15:00DEBATA:

Transport intermodalny w chłodniczych łańcuchach dostaw w regionie Morza Śródziemnego

Logistyka produktów spożywczych oraz innych towarów wymagających kontrolowanej temperatury jest procesem złożonym pod względem technologicznym i organizacyjnym. Dużym wyzwaniem będzie ograniczenie wpływu chłodniczych łańcuchów dostaw na środowisko. Równocześnie rozwija się wymiana handlowa w sektorze spożywczym między Europą Środkową, a regionem Morza Śródziemnego i Bliskiego Wchodu, dla której istotna jest współpraca Portu Koper z operatorami logistycznymi z Polski i państw sąsiednich, o której będą debatować eksperci i przedstawiciele branży TSL.

15:00 – 16:00DEBATA: 

Żegluga bliskiego zasięgu w ramach korytarza Bałtyk — Adriatyk

Korytarz transportowy Północ — Południe stał się motorem integracji gospodarczej Europy oraz regionu północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Kluczową rolę dla funkcjonowania tego korytarza odgrywa żegluga na Bałtyku i Morzu Śródziemnym oraz rozwój portów morskich w Polsce i północnym Adriatyku. Jakie są perspektywy rozwoju tego typu usług ?

16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 17:30DEBATA PODSUMOWUJĄCA

Temat w trakcie ustalania.

19:00Kolacja

25 kwietnia 2024r.
czwartek

10:00 – 14:00Wizyta studyjna w Porcie Koper
14:00 – 15:00Obiad
15:00Nieoficjalny networking z lokalnymi partnerami

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

konferencja tłumaczona symultanicznie na język słoweński