Prezentacje z konferencji

Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
Rostislav Vasek, Prezes Zarządu  OLTIS POLSKA
Jan Jarmusz, Kierownik Działu Consultingu – ARCHICE
Krzysztof Błaszak, DBA International Analysis Team, Bartłomiej Hanas, Dyrektor Rozwoju Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Przemysław Galar, Prezes Zarządu NECTO SA
Karolina Ząbek, Dyrektor handlowy, Krzysztof Czyszczoń, IT Project Manager, Petrosoft.pl Technologie Informatyczne
Tomasz Karliński, Marketing Specialist, Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.