INTERMODAL IN POLAND - NORTH-SOUTH

11/30/2022 12:00 am
Szczecin

Łasztownia / Stara Rzeźnia 30 listopada -1 grudnia 2022r.

Intermodal in Poland – SZCZECIN

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na pierwszą  w Szczecinie Konferencję z cyklu INTERMODAL IN POLAND  – North – South,  która odbędzie się w dniach 30 listopada -1 grudnia 2022 roku w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia na wyspie Łasztownia w Szczecinie. Wydarzenie dedykujemy podmiotom prowadzącym aktywną działalność gospodarczą w sektorze transportu, spedycji i logistyki oraz firmom kooperującym z portami morskimi Szczecin-Świnoujście.
Celem konferencji jest identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności przedsiębiorstw branży TSL, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją publiczną oraz przygotowanie wspólnych działań mających ułatwiać prowadzenie i rozwój biznesu na Zachodnim Pomorzu.
Szeroka i otwarta formuła wydarzenia sprzyja wymianie wiedzy między specjalistami, ekspertami i praktykami.
W trakcie wydarzenia odbędą się dyskusje przedstawicieli branży i administracji oraz wykłady profesjonalistów. Prezentowane będą doświadczenia i skuteczne rozwiązania w działalności logistycznej, w szczególności w warunkach pandemii Covid-19 oraz konfliktu za naszą wschodnią granicą.

Podczas konferencji nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, która będą sposobnością integracji i przyjemnego spędzenia czasu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

Konferencja INTERMODAL IN POLAND  – „North – South” to wyjątkowa szansa do zdobycia i pogłębienia umiejętności prowadzenia i rozwoju biznesu w Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim, a także okazja do wymiany opinii i doświadczenia w gronie ekspertów i profesjonalistów zajmujących się kontenerami, transportem i logistyką. Zespół portowy Szczecin-Świnoujście, jako główny hub logistyczny w regionie, posiada ogromne możliwości ekspansji gospodarczej, którą daje położenie na szlaku Północ-Południe, łączącym kraje skandynawskie z krajami środkowej i południowej Europy oraz Wschód-Zachód, łączącym Niemcy, Rosję, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Atutem jest skomunikowane portów z europejskim systemem kolei i autostrad oraz unikalna w skali kraju dostępność dla żeglugi śródlądowej poprzez Odrę. Otwiera to wielką szansę dla firm branży intermodalnej i przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego. Dzięki modernizacji i budowie linii kolejowych, dróg i infrastruktury portowej rodzą się perspektywy na zwiększanie przeładunków i pozyskiwanie nowych kontrahentów. Szczególną okazją, aby wypracować korzystne sposoby działania dla całej branży, zgodnie z zasadą win-win, jest konferencja „North-South”. W imieniu organizatorów chciałabym serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tym niecodziennym wydarzeniu. Spotkajmy się w Szczecinie i współpracujmy na rzecz wspólnego rozwoju i rozkwitu gospodarczego Zachodniego Pomorza – mówi prezes Laura Hołowacz, założycielka Grupy CSL i inicjatorka powstania Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie.

ORGANIZATORZY

Partnerzy

Patronaty

Speakers

Tu znajdą się informacje o prelegentach i uczestnikach debat

O konferencji

Doświadczenie, którego nigdy nie zapomnisz

Konferencja INTERMODAL IN POLAND   „North – South” to szansa, aby zdobyć i poszerzyć fachową wiedzę, wymienić się doświadczeniami, nawiązać bliskie kontakty biznesowe. To również świetna okazja do spotkań z praktykami z różnych branż, którzy dążeniem jest stałe poszerzenia swojej działalności, wdrażania nowych i innowacyjnych usług oraz rozwiązań w zakresie logistyki, transportu ładunków i handlu międzynarodowego.

LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia na wyspie Łasztownia w Szczecinie.

UCZESTNICY

Wydarzenie dedykujemy przedstawicielom firm branży intermodalnej i przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego a także firm kooperujących z portami morskimi Szczecin-Świnoujście.

WIZYTY STUDYJNE

Uczestnicy będą mieć niepowtarzalną okazję wizytować baseny i nabrzeża wewnętrznego obszaru Portu Szczecin, który stanowi rdzeń Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T zarówno w relacjach północ-południe, jak i wschód-zachód.  Szlaku. Zdobyte doświadczenie z pewnością będzie owocowało w praktyce biznesowej.

INTERESUJĄCE DEBATY I PREZENTACJE

Sesje składać się będą z referatów, debat panelowych oraz prezentacji rozwiązań efektywnie usprawniających procesy logistyczne. Nieodłącznym elementem spotkania są otwarte dyskusje, które dają możliwość nabycia praktycznych kompetencji.

Agenda

Zachęcamy do zapoznania się z planem konferencji!

10:30 – 12:00Rejestracja uczestników
12:30 – 13:30Obiad
13:30 – 14:00Oficjalne otwarcie konferencji:
– Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury *
– Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej *
– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego *
– Prezydent Szczecina *
– Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście *
– Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” *
– Organizatorzy – CSL Sp. z o.o.,  Intermodal News Sp. z o.o.
14:00 – 15:00Referaty wprowadzające
– analiza kondycji rynku przewozów intermodalnych
– rola portu Szczecin i Świnoujście
– otoczenie gospodarcze branży TSL
– nowoczesne technologie, IT dla portów i podmiotów branży TSL
15:00 – 15:30Przerwa kawowa
15:30 – 17:00Debata otwarcia „Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na globalne łańcuchy dostaw”
Uczestnicy:
Ośrodek Studiów Wschodnich
Urząd Morski w Szczecinie
Krajowa Administracja Skarbowa
Polskie Towarzystwo Logistyczne (PTL)
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD)
Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISIL)
17:00 – 17:30Przerwa kawowa
17:30 – 18:30Debata
Optymalizacja obsługi kontenerów i współpraca uczestników łańcucha logistycznego
(z uwzględnieniem pandemii i kryzysu na Ukrainie)
20:00Uroczysta kolacja
09:00 – 12:00Wizyta studyjna – tereny wewnętrzne Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście
12:00 – 13:00Lunch
13:00 – 14:30Sesja prezentacji:
Przegląd europejskiego i polskiego rynku przewozów kontenerowych
– „wąskie gardła”, potencjał do wykorzystania, inwestycje infrastrukturalne
14:30 – 16:00Debata:
Aktualne kierunki rozwoju polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej
– środki europejskie, strategie rozwoju, szanse dla rynku intermodalnego
16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 17:40Sesja prezentacji
Transport a biznes – intermodal w polskiej gospodarce i handlu zagranicznym
17:40 – 18:00Przerwa kawowa
18:00 – 19:30Debata podsumowująca
Uwarunkowania determinujące rozwój przeładunków przez porty morskie –
Port Szczecin wobec przyszłych wyzwań transportowych, analiza wyzwań, rekomendacje
19:30 – 24:00Kolacja pożegnalna

Koszt uczestnictwa

Wcześniej znaczy taniej
***gwarancja udziału***

Zapraszamy aby już dziś zarezerwować wstęp na wydarzenie. Wcześniejsza rejestracja to niższa cena!

Early-early bird

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych do końca maja 2022r.

1299

Early bird

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych w terminie
od 1 czerwca do 31 lipca 2022r.

1399

Standard

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych od 1 sierpnia 2022r.

1499

Oferta partnerska

Firmy / instytucje zainteresowane partnerstwem / sponsoringiem naszej konferencji zapraszamy do kontaktu:

Mirosław Woźniak
Dyrektor marketingu i sprzedaży
+48 724 192 081
miroslaw.wozniak@intermodalnews.pl

Przemyslaw Hołowacz
Chief Developement Officer
+ 48 695 910 056
przemyslaw.holowacz@csl.eu