INTERMODAL IN POLAND - NORTH-SOUTH

30/11/2022 11:00
Szczecin

ENGLISH VERSION

Łasztownia / Stara Rzeźnia 30 listopada -1 grudnia 2022r.

Intermodal in Poland – SZCZECIN

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na pierwszą  w Szczecinie Konferencję z cyklu INTERMODAL IN POLAND  – North – South,  która odbędzie się w dniach 30 listopada -1 grudnia 2022 roku w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia na wyspie Łasztownia w Szczecinie. Wydarzenie dedykujemy podmiotom prowadzącym aktywną działalność gospodarczą w sektorze transportu, spedycji i logistyki oraz firmom kooperującym z portami morskimi Szczecin-Świnoujście.
Celem konferencji jest identyfikacja kluczowych barier i ograniczeń w działalności przedsiębiorstw branży TSL, prezentacja regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z administracją publiczną oraz przygotowanie wspólnych działań mających ułatwiać prowadzenie i rozwój biznesu na Zachodnim Pomorzu.
Szeroka i otwarta formuła wydarzenia sprzyja wymianie wiedzy między specjalistami, ekspertami i praktykami.
W trakcie wydarzenia odbędą się dyskusje przedstawicieli branży i administracji oraz wykłady profesjonalistów. Prezentowane będą doświadczenia i skuteczne rozwiązania w działalności logistycznej, w szczególności w warunkach pandemii Covid-19 oraz konfliktu za naszą wschodnią granicą.

Podczas konferencji nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, która będą sposobnością integracji i przyjemnego spędzenia czasu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

Konferencja INTERMODAL IN POLAND  – „North – South” to wyjątkowa szansa do zdobycia i pogłębienia umiejętności prowadzenia i rozwoju biznesu w Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim, a także okazja do wymiany opinii i doświadczenia w gronie ekspertów i profesjonalistów zajmujących się kontenerami, transportem i logistyką. Zespół portowy Szczecin-Świnoujście, jako główny hub logistyczny w regionie, posiada ogromne możliwości ekspansji gospodarczej, którą daje położenie na szlaku Północ-Południe, łączącym kraje skandynawskie z krajami środkowej i południowej Europy oraz Wschód-Zachód, łączącym Niemcy, Rosję, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Atutem jest skomunikowane portów z europejskim systemem kolei i autostrad oraz unikalna w skali kraju dostępność dla żeglugi śródlądowej poprzez Odrę. Otwiera to wielką szansę dla firm branży intermodalnej i przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego. Dzięki modernizacji i budowie linii kolejowych, dróg i infrastruktury portowej rodzą się perspektywy na zwiększanie przeładunków i pozyskiwanie nowych kontrahentów. Szczególną okazją, aby wypracować korzystne sposoby działania dla całej branży, zgodnie z zasadą win-win, jest konferencja „North-South”. W imieniu organizatorów chciałabym serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tym niecodziennym wydarzeniu. Spotkajmy się w Szczecinie i współpracujmy na rzecz wspólnego rozwoju i rozkwitu gospodarczego Zachodniego Pomorza – mówi prezes Laura Hołowacz, założycielka Grupy CSL i inicjatorka powstania Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie.

ORGANIZATORZY

Partnerzy

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY

Patronaty

Patroni medialni

Uczestnicy debat, prelegenci i moderatorzy

Marta Waldman
Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Krzysztof Golubiewski
Członek Zarządu PKP S.A.

Marek Tarczyński
Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

Maciej Przywrzej
CEO
IFB International Freightbridge (Poland) Sp. z o.o.

Daniel Wacinkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Przemysław Hołowacz
CDO
CSL

dr inż. Andrzej Montwiłł
Politechnika Morska w Szczecinie

Wojciech Skrzypiński
Dyrektor PCC Terminal Kutno

dr inż. Bogusz Wiśnicki
Politechnika Morska w Szczecinie

Piotr Stefaniak
Redaktor
Intermodalnews.pl

Przemysław Galar
CEO
NECTO

Joanna Kabza
Dyrektor ds. rozwoju usług bocznicowych
CTL Północ

Krystyna Śliwka
Marketing manager
OLTIS Polska

Tomasz Mioduszewski
Dyrektor Zarządzający
METRANS (Polonia)

Tomasz Tesche
Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający
SILVA LS

Jakub Wojciechowski
Starszy Szef Sprzedaży i Serwisu Kalmar Polska
Członek Zarządu Cargotec Poland sp. z o.o.

Aneta Szreder-Piernicka
Dyrektor ds. Handlowych, Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście

Piotr Krahel
Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Michal Hojný
Chief Business Development Officer
LEVEL SYSTEMS

Marcin Hajdul
CEO Nova Tracking

Konrad Gałan
CEO Galan Logistics

Janusz Buńkowski
Zastępca Dyrektora, Pion Celno – Graniczny, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Marek Kubik
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Marcin Czachorowski
Dyrektor Zarządzający Contargo Intermodal Poland

Andrzej Mowczan
Dyrektor Komercyjny , Członek Zarządu Wielton SA

Dariusz Mierkiewicz
Business Development Manager for Poland & North Europe at Port of Koper (Luka Koper)

Michał Jaworski
Naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku,
Urząd Transportu Kolejowego

Krzysztof Kielec
Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Sandra Jędras
dziennikarz gospodarczy

Marcin Pawlaczyk
Dyrektor ds. Rozwoju Produktu, WIELTON SA

Dariusz Matulewicz
Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych

O konferencji

Doświadczenie, którego nigdy nie zapomnisz

Konferencja INTERMODAL IN POLAND   „North – South” to szansa, aby zdobyć i poszerzyć fachową wiedzę, wymienić się doświadczeniami, nawiązać bliskie kontakty biznesowe. To również świetna okazja do spotkań z praktykami z różnych branż, którzy dążeniem jest stałe poszerzenia swojej działalności, wdrażania nowych i innowacyjnych usług oraz rozwiązań w zakresie logistyki, transportu ładunków i handlu międzynarodowego.

LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury Euroregionu CKE Stara Rzeźnia na wyspie Łasztownia w Szczecinie.

UCZESTNICY

Wydarzenie dedykujemy przedstawicielom firm branży intermodalnej i przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową na styku transportu morskiego, drogowego, kolejowego i rzecznego a także firm kooperujących z portami morskimi Szczecin-Świnoujście.

WIZYTY STUDYJNE

Uczestnicy będą mieć niepowtarzalną okazję wizytować baseny i nabrzeża wewnętrznego obszaru Portu Szczecin, który stanowi rdzeń Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T zarówno w relacjach północ-południe, jak i wschód-zachód.  Szlaku. Zdobyte doświadczenie z pewnością będzie owocowało w praktyce biznesowej.

INTERESUJĄCE DEBATY I PREZENTACJE

Sesje składać się będą z referatów, debat panelowych oraz prezentacji rozwiązań efektywnie usprawniających procesy logistyczne. Nieodłącznym elementem spotkania są otwarte dyskusje, które dają możliwość nabycia praktycznych kompetencji.

Agenda

Zachęcamy do zapoznania się z planem konferencji!

09:30 – 11:00Rejestracja uczestników
11:00 – 11:30Oficjalne otwarcie konferencji
– Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
– Organizatorzy (Laura Hołowacz – CSL; Piotr Klimek – Intermodal News)
11:30 – 12:30Referaty wprowadzające
– Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku, Urząd Transportu Kolejowego
– Aneta Szreder-Piernicka, Dyrektor ds. Handlowych, Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście
– Marta Waldmann, Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny
– Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
12:30 – 13:30Obiad
13:30 – 15:00Debata otwarcia „Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na globalne łańcuchy dostaw”

Moderator: Marek Tarczyński, Polska Izba Spedycji i Logistyki
 
Uczestnicy:
– Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu PKP S.A.
– Joanna Kabza, Dyrektor ds. rozwoju usług bocznicowych, CTL Północ
– Vladimir Demenko, CEO Levada Cargo*
– Maciej Przywrzej, CEO IFB International Freightbridge
– Janusz Buńkowski, Zastępca Dyrektora, Pion Celno – Graniczny, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
– Dariusz Matulewicz, Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
15:00 – 15:30
Przerwa kawowa
15:30 – 17:00Sesja prezentacji:
„Usprawnienia łańcuchów dostaw dzięki nowoczesnym technologiom”
– Michal Hojný, Level Systems
– Krystyna Śliwka, OLTIS Polska
– Jakub Wojciechowski, CARGOTEC
– Przemysław Galar, NECTO
17:00 – 18:00Debata
Optymalizacja obsługi kontenerów i naczep oraz współpraca uczestników łańcucha logistycznego w perspektywie rosnących kosztów i inflacji”

Moderator: Piotr Stefaniak, redaktor IntermodalNews.pl

Uczestnicy:
– Tomasz Tesche, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający SILVA LS
– Marcin Hajdul, CEO Nova Tracking
– Andrzej Mowczan, Dyrektor Komercyjny , Członek Zarządu Wielton SA
– Konrad Gałan, CEO Galan Logistics
20:00Uroczysta kolacja
09:00-12:00Wizyta studyjna – tereny wewnętrzne Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście
12:00 – 13:00Obiad
13:00-14:30Perspektywy rozwoju branży TSL na korytarzu Północ – Południe

Moderator: Wojciech Skrzypiński, Dyrektor PCC Terminal Kutno
 
Uczestnicy:
– Marcin Czachorowski, Dyrektor Zarządzający Contargo Intermodal Poland
– dr inż. Bogusz Wiśnicki, Politechnika Morska
– Tomasz Mioduszewski, Dyrektor Zarządzający Metrans
– Dariusz Mierkiewicz, Port Koper
– Przemysław Hołowacz, CDO CSL
14:30 – 15:00Przerwa kawowa
15:00 – 16:00Sesja prezentacji
Transport a innowacje i biznes cyfrowy
– Marcin Hajdul, CEO Nova Tracking
– Marcin Pawlaczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu, WIELTON SA
– przedstawiciel Galan Logistics
16:00 – 17:30
Debata podsumowująca:
„Narzędzia i strategie rozwoju sektora logistycznego na Pomorzu Zachodnim”

Moderator: Sandra Jędras, dziennikarz gospodarczy
 
Uczestnicy:
– Piotr Krahel, Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
– dr inż. Andrzej Montwiłł, Politechnika Morska w Szczecinie
– Marek Kubik, Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej
– Krzysztof Kielec, Prezes Zarządu, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
18:00 – 22:00 Kolacja

Koszt uczestnictwa

Wcześniej znaczy taniej
***gwarancja udziału***

Zapraszamy aby już dziś zarezerwować wstęp na wydarzenie. Wcześniejsza rejestracja to niższa cena!

Early-early bird

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych do końca maja 2022r.

1299

Early bird

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych w terminie
od 1 czerwca do 31 lipca 2022r.

1399

Standard

Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych od 1 sierpnia 2022r.

1499

Oferta partnerska

Firmy / instytucje zainteresowane partnerstwem / sponsoringiem naszej konferencji zapraszamy do kontaktu:

Mirosław Woźniak
Dyrektor marketingu i sprzedaży
+48 724 192 081
miroslaw.wozniak@intermodalnews.pl

Przemyslaw Hołowacz
Chief Developement Officer
+ 48 695 910 056
przemyslaw.holowacz@csl.eu